Kummilapset Sri Lankassa -koulutusohjelma on varattomien kummilasten opintojen vakaa tuki

Sri Lankan taloudessa vakavaa epävakautta –

Kummilapset Sri Lankassa -koulutusohjelma on varattomien kummilasten opintojen vakaa tuki 

 

Uutisissa olemme jo kauan kuulleet, kuinka Sri Lanka on jo vuosia velkaantunut vakavasti. 

Kansalaisille tämä on tarkoittanut ennustamattomia hinnankorotuksia. Esimerkiksi riksakuskien työtä ja tulonhankintaa on vaikeuttanut paitsi bensan hinnannousu niin ennen kaikkea sen saatavuus. Lisäksi ruuan hinta on noussut niin paljon, että monessa perheessä joudutaan tinkimään ruuasta. Sähkön hinnan raportoitiin helmikuussa 2023 nousseen 66 prosenttia.

 

Vuonna 2022 maan kerrottiin käytännössä ajautuneen konkurssiin 29 miljardin euron velkataakassaan. Suurin velkoja on Kiina, jonka vaikutusvallalla on myös turvallisuuspoliittinen puoli. Maan omien poliittisten päätösten lisäksi talousahdinkoa on lisännyt Ukrainan sota ja sen merkitys maailmantaloudelle.

 

Rahanarvon muutosta voi kuvata esimerkiksi kummimaksujen kautta seuraavasti. Avustusohjelman alkuvaiheessa kummit lähettivät peruskoulua käyvälle kummilapselleen 10 US dollarin kuukausiavustuksen. Suomen siirryttyä euroon tuli euro vaihdettavaksi valuutaksi Sri Lankassa ja koulutusavustusmaksut vaihdettiin euroiksi. Peruskoulun oppilaalle lähetettiin 10 euron kuukausiavustus. Tuolloin lapsi sai 750 LKR. Tämän vuoden tammikuusta eteenpäin peruskoulun oppilas saa 3500 LKR kuukaudessa. 

 

Kaikkein huonoimmassa asemassa ovat varattomat ja kouluttamattomat perheet. Koululaisten ja opiskelijoiden on itse hankittava koulu- ja opiskelumateriaalit ja -tarvikkeet. Tässä taloudellisessa tilanteessa mahdollisuudet siihen ovat entistä heikommat. Jos ei rahaa tahdo riittää ruokaankaan, miten sitä riittää koulunkäynnin välttämättömyyksiin pakolliseen koulupukuun ja-kenkiin, vihkoihin, kyniin ja muihin.

 

Kuten edellä on ilmennyt, avun tarve ei ole hävinnyt – päinvastoin: nyt kummien tuki kummilapsille on entistä tarpeellisempi. Kummilapset Sri Lankassa -koulutusohjelma on turvallinen, vaivaton ja kohdennettu koulutusapu. Sen avulla kummi turvaa kummilapsensa mahdollisuuden käydä koulua. Näinä aikoina kummin tuki on entistä merkityksellisempi opintojen toteuttamiseksi. Avuntarvitsijoita on tälläkin hetkellä koulutiensä alussa olevista aina yliopisto-opiskelijoihin.

 

Merkittävää on, että kummilapsi saa kumminsa maksaman avustuksen (10/15/30 eur/kk) lyhentämättömänä

 

Kummilapset Sri Lankassa on vanhin Suomessa lions-työnä toteutettava kansainvälinen avustusohjelma, joka täyttää jo 40 vuotta v. 2026. I-piirin klubit ovat jo ohjelman alkuvaiheista alkaen nähneet srilankalaisten varattomien lasten ja nuorten todellisen avuntarpeen. Ensimmäisen I-piirissä toimivan klubin kummilapsen numero oli 48 ja hänen kumminsa oli LC Oulu/Raatti. Tällä hetkellä viimeisin kummilapsen numero on 2745.

 

Pirjo Puoskari

pirjo.puoskari@lions.fi, puh. 045 6767 076