Veteraanisukupolven perinnetyö velvoittaa, Hannu Liljamo

 

 

Veteraanisukupolven perinnetyö velvoittaa

 

"Siunaa ja varjele meitä, Korkein, kädelläs" käynnistyi Haukiputaan rintamaveteraanien viimeinen joulujuhla Kellon seurakuntakodilla 30.11.2022. Talvisodan alkamisesta 30.11.1939 oli kulunut tismalleen 83 vuotta. Juhlaa kunnioitti läsnäolollaan Haukiputaan rintamaveteraaniyhdistyksen viimeinen sotaveteraani Väinö Veijola, s.1925 Iistä.

 

Vuonna 2023 Haukiputaalla siirrytään veteraanien perinnön kunnioittamisessa seuraavaan vaiheeseen toimimaan Tammenlehvän Perinneliiton alaisuudessa. Perinneliiton sivuilla on "Veteraanien perintö on kertomus uhrautuvaisuudesta, sitkeydestä, lähimmäisen huomioonottamisesta, velvollisuudentunnosta ja tulevaisuuden uskosta." Veteraanijärjestöt ovat uurastaneet vuosikymmeniä veteraanien hyväksi vaalien perintöä. Nyt suunnitelmat veteraaneista huolehtimisesta ovat edenneet seuraavaan vaiheeseen. Sotainvalidien Veljesliitto, Sotaveteraaníliitto ja Rintamaveteraaniliitto ovat suunnitelleet lopettavansa toimintansa 2025 mennessä. Ne kokoavat voimansa maakunnallisiin perinneyhdistyksiin, jotka liittyvät valtakunnalliseen Tammenlehvän Perinneliittoon. Perinnetyö jatkuu perustettavien perinneyhdistysten kautta.

 

Tammenlehvän Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistys, perustettu Oulussa 30.11.2021, on lähestynyt Pohjois-Pohjanmaan kuntia 27.2.2022 kirjeellä. Tammenlehvän Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistys on maakunnallinen kokoava ja yhdistävä toimija. Perinnetyön perusta on kuitenkin paikallisuus ja jokaisella paikkakunnalla on sotavuosiin liittyvä historia ja identiteetti. Näitä arvokkaita asioita pitää vaalia ja muistaa osana muuta paikallista kulttuuria ja historiaa. Tässä työssä kunnilla, seurakuntayhtymillä ja seurakunnilla on iso vastuu. Tammenlehvän Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistys ehdotti, että jokainen Pohjois-Pohjanmaan kunta organisoi paikallisesti perinnetyön. Kuntaan perustettava perinnetoimikunta vaalii veteraanien perintöä ja myös laajemmin kerää, taltioi, järjestää ja tuo esille paikallista historiaa, perinteitä, kulttuuria, kuvia, kirjoituksia, esineitä ym. Perinnetoimikunta voisi toimia vuosittain järjestettävien kansallisten juhlapäivien organisoimisessa kuten itsenäisyyspäivä, kansallinen veteraanipäivä ja kaatuneiden muistopäivä.

 

Näin Haukiputaalla on jo toimittu Haukiputaan rintamaveteraanien, Haukiputaan seurakunnan ja Lions Club Haukipudas/Kellon toimesta uuden Oulun aloittaessa 1.1.2013. Kunnan koordinoiman perinnetoimikunnan kokoonpanoon on hyvä koota seurakunnan edustuksen ja maallikkojen lisäksi keskeiset paikalliset perinnetyötä tekevät toimijat ja myös osallistaa vahvasti nuoret ja koululaitos työhön mukaan. Tammenlehvän Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistys katsoi kirjeessä perustelluksi, että kunta nimeää paikallisen perinnetyön yhdyshenkilön, ja ilmoittaa hänen yhteystietonsa Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistykselle kansalliseen veteraanipäivään 27.4.2022 mennessä. Lukuisat kunnat ovat nämä toimenpiteet jo tehneet sekä organisoineet perinnetyön. Oulussa työ on kesken.

 

Lionseja velvoittaa myös veteraanisukupolven perinnetyö. Klubini LC Haukipudas/Kello on tästä perinnetyöstä huolehtinut vuosia. Vielä tänäkin vuonna on avustus osoitettu Haukiputaan rintamaveteraaneille ja sotainvalideille. Uskon että Veteraanisukupolven perinnetyö tulee siirtymään Oulun Seurakuntayhtymän sateenvarjon alle huolehtimaan veteraanien loppupolusta.

 

Hannu Liljamo

LC Haukipudas/Kello