Piirikirjeet

Piirin jokaiselle jäsenelle lähetetään kerran kuukaudessa piirikirje, johon kootaan klubien ja jäsenten kannalta keskeiset piirikohtaiset asiat.