Kansainvälinen toiminta

Suomen lioneilla on halua ja kykyä auttaa kansainvälisesti, ja olemme saaneet yhteistyöllä paljon aikaan.

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin lionien pohjoismaista yhteistyötä toteutetaan Pohjoismaisessa yhteistyöneuvostossa, NSR, Nordiska samarbetsrådet.

LCI Forward -ohjelman maailmanlaajuiset palvelualueet ovat nälkä, näkö, ympäristö, diabetes ja lapsuusiän syöpä.

Katastrofikeräyksillä tuemme hätää kärsiviä eri puolilla maailmaa.

Näön suojelu on lionien kansainvälinen hanke.

Muihin kansainvälisyyden ulottuvuuksiin voit tutustua viereisiltä sivuilta.