Melvin Jones viikon tapahtuma alkaa Oulun hautausmaan sankarihaudoilla lauantaina 13.1.24 

Vuoden 2024 selostus juhlasta linkki

Kymmenen I alueen klubia osallistui helmikuussa 2023 piirikuvernööri Eija Tuomaalan kutsusta keskustelemaan Melvin Jones viikon päättävästä tilaisuudesta Oulun hautausmaan sankarihaudoilla.  

Palaverin tavoitteena oli mm sopia siitä, että tilaisuus järjestetään jatkossakin, alueen klubit sitoutuvat osallistumaan tapahtuman järjestelyihin vuoroperiaatteella

Keskustelussa tuli vahvasti esille klubien halu jatkaa monikymmenvuotista perinnettä. Sovittiin, että LC Oulu/Sillat olisi yleisvastuussa kuten tähänkin asti.  Klubit kannattivat vuoroperiaatetta. Toiveena oli, että kunkin klubin vuoro olisi hyvissä ajoin tiedossa klubin toimintasuunnitelman laadintaan liittyen. Ehdotettiin myös, että järjestelyvuorossa oli LC Oulu/Siltojen lisäksi kaksi klubia. Toinen olisi päävastuussa ja toinen olisi oppimassa seuraavaa vuotta varten.

Keskustelussa ehdotettiin lisäksi, että

-          järjestelyvuorossa olevat kaksi klubia jakaisivat tehtävät niin, että toinen hankkii puheenpitäjän ja seppeleen ja toinen kunnia- ja lippuvartion henkilöt

-          tapahtuman musiikkiohjelma voidaan myös monipuolistaa. Esimerkiksi nuorisokuoro saattaisi olla perinteen säilyttämisen kannalta hyvä

-          parina vuonna tapahtuman jälkeen on ollut lounas- ja esitelmätilaisuus. Todettiin, että jatkossa kukin järjestämisvastuussa oleva klubi voi päättää asiasta

-          äänentoistoon pitäisi kiinnittää enemmän huomiota

-          tapahtuma olisi jatkossa myös piirikuvernöörin kalenterissa


Sovittiin, että piirikuvernööri esikuntineen laati järjestelyvastuusta vuorotaulukon. Vuorotaulukko on klubeille ehdotus. Mikäli klubi ei omalla vuorollaan pysty hoitamaan ehdotettua tehtävää se hoitaa viestin seuraavalle klubille.  

Ehdotus vuoroista lähetettiin klubeille.  

Piiriorganisaatio ylläpitää vuorotaulukkoa ja se julkaistaan piirin sivuilla www.lions.fi/i

LC Oulu on valmis olemaan järjestelyvastuussa tammikuun 2024 tapahtumassa.