Piirin vuosikokous

Piirin vuosikokous eli piirikokous pidetään huhti-toukokuussa kuitenkin ennen Suomen Lions liiton vuosikokousta ja sen tulee olla päättynyt vähintään 30 päivää ennen järjestön kansainvälistä vuosikokousta. 

Kokouskutsu ja asialista lähetetään piirin klubeille piirikuvernöörin kirjeellä tai sähköpostilla viimeistään 30 päivää ennen kokousta. Piirikuvernöörin ollessa estyneenä kutsun lähettää varapiirikuvernööri. 

Piirikokouksen päivämäärän, ajan ja paikan vahvistaa piirikuvernööri. Piirikokoukseen voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Päätöksen etäosallistumisesta tekee piirihallitus. Etäosallistumisesta on kokouskutsussa mainittava. 

Muista piirikokoukseen liittyvistä asioista voit lukea piirin säännöistä.